Vi tilbyder forskellige former for behandling i hjemmet såsom:

  • Manuel behandling/massage
  • Kontrakturprofylakse
  • Mobilisering
  • Akupunktur
  • Genoptræning/vedligeholdende træning
  • Funktionstræning (eks. gangfunktion, trappetræning, balance m.m.)

Behandlingen kan foregå i samarbejde med pårørende, plejepersonale, tværfaglige teams eller andre relevante kontaktpersoner. Fysioterapeuterne deltager endvidere gerne i møder om klientens forhold, hvor det er relevant.

Klinikken beskæftiger 8 mobile fysioterapeuter. Dette giver stor fleksibilitet i forløbet samt mulighed for, at flere fysioterapeuter samarbejder omkring klientens specifikke problem.