Information omkring Covid-19


Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer og holder klinikken åben

Klinikken holder åbent under skærpede omstændigheder. 

Dette betyder at vi ikke modtager patienter der udviser symptomer på COVID-19 (feber, hoste, hovedpine, ondt i hilsen, åndenød) ligesom vi selv som behandlere er ekstra opmærksomme på egne symptomer og møder ikke på arbejde ved tegn på COVID-19 symptomer.

Vi har skærpet hygiejnen på klinikken. Dette betyder at vi bl.a har;

– Opsat desinficerende gel ved indgangen og i alle behandlings rum.

– Fjernet alle ugeblade og drikkevarer.

– Ekstra fokus på hyppig og grundig rengøring.

Vi behandler færre patienter hvormed vi undgår for mange personer samlet samtidig i venteværelset.

Det er for nuværende ikke muligt at tilbyde alle patienter behandling. Fysioterapeuten vil sammen med den enkelte patient vurdere om patienten kan tilbydes behandling. Kontakt klinikken på 36461745 og tal med din fysioterapeut for at høre om du har mulighed for at modtage behandling.

Nordens Plads 20

2000 Frederiksberg

+45 36 46 17 45

info@domusfys.dk

Velkommen til Domus Vista Fysioterapi.

I Domus vista fysioterapi modtager du kvalitetssikret behandling som er baseret på nyeste forskning og evidens. Vi hjælper dig med at blive din skade kvit igennem behandling og genoptræning. Vores gode faciliteter og dygtige fysioterapeuter muliggør at vi kan lave et optimalt forløb for dig.

Kontakt os på +45 36 46 17 45 for at høre hvordan vi kan hjælpe dig

Fysioterapi

Domus vista fysioterapi tilbyder behandling baseret på nyeste forskning og evidens. Med andre ord er vi opdateret på hvad der er den bedste behandling for dig. 

læs mere

Fysioterapi i hjemmet

Domus vista fysioterapi tilbyder behandling og genoptræning i eget hjem (plejehjem, bosteder, privathjem osv). Vi vægter høj faglighed og tager udgangspunkt i klientens behov og aktivitetsniveau og sammen sætter vi et mål for behandlingen.

læs mere

Kontakt os i dag